< Kennisbank

Hoe doe je een antecedentenonderzoek naar een sollicitant?

WeAchieve 22 maart 2023

Een antecedentenonderzoek is een onderzoek naar de achtergrond van iemand. Het wordt vaak gebruikt om te bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld als werknemer of vrijwilliger. Tijdens het antecedentenonderzoek worden verschillende zaken onderzocht, zoals opleidingen, werkervaring en eventuele strafrechtelijke veroordelingen. Het doel van het antecedentenonderzoek is om te bepalen of iemand geschikt is voor de functie en of er geen redenen zijn om iemand te weigeren voor de functie.

Er zijn verschillende manieren om een antecedentenonderzoek uit te voeren. Hieronder een aantal stappen die vaak worden gevolgd:

  1. Stel duidelijke criteria op 

Bepaal welke informatie relevant is voor het antecedentenonderzoek en stel duidelijke criteria op waaraan iemand moet voldoen. Bepaal bijvoorbeeld specifieke opleidingen of werkervaring.

  1. Vraag toestemming

Voordat je begint met het antecedentenonderzoek, is het belangrijk om toestemming te vragen aan de persoon die onderzocht wordt. Dit kan bijvoorbeeld middels een toestemmingsformulier.

  1. Verzamel informatie

Er zijn verschillende manieren om informatie te verzamelen voor het antecedentenonderzoek. Zo kun je bijvoorbeeld informatie opvragen bij oude werkgevers, opleidingsinstituten en het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau).

  1. Analyseer de informatie

Zodra je de benodigde informatie hebt verzameld, is het belangrijk om deze te analyseren en te beoordelen of iemand geschikt is voor de functie.

  1. Maak een rapport

Als het antecedentenonderzoek is afgerond, maak je een rapport met daarin de bevindingen van het onderzoek. Dit rapport kun je gebruiken om te bepalen of iemand geschikt is voor de functie.

Houd er rekening mee dat voor sommige functies strengere eisen gelden voor het antecedentenonderzoek, bijvoorbeeld als het gaat om functies waarbij iemand werkt met kwetsbare groepen. In dat geval kan het nodig zijn om een uitgebreider antecedentenonderzoek uit te voeren. Het is dan van groot belang dat de persoon die de functie gaat vervullen betrouwbaar is en geen risico's vormt voor de kwetsbare groepen. 

Een antecedentenonderzoek kan dus helpen om te voorkomen dat iemand met een ongeschikte achtergrond toegang krijgt tot bepaalde functies of omgevingen. Als voorbeeld kun je denken aan een persoon die in het verleden is veroordeeld voor een misdrijf en die niet geschikt is om te werken met kinderen. Door middel van het antecedentenonderzoek kan dit worden voorkomen.

 

En als iemand bezwaar heeft tegen een antecedentenonderzoek?

Als iemand bezwaar heeft tegen een antecedentenonderzoek, kun je de volgende stappen ondernemen.

  1. Luister naar de bezwaren van de persoon en probeer te achterhalen wat de oorzaak is van het bezwaar. Misschien heeft de persoon bezwaren omdat hij of zij zich ongemakkelijk voelt bij het idee dat zijn of haar achtergrond wordt onderzocht.
  2. Leg uit waarom het antecedentenonderzoek noodzakelijk is. Maak duidelijk dat het doel van het onderzoek is om te bepalen of iemand geschikt is voor de functie en dat het onderzoek geen persoonlijke achtergronden of meningen beoordeelt.
  3. Overweeg om het antecedentenonderzoek te beperken tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor de beoordeling van iemands geschiktheid voor de functie. Zo kun je bijvoorbeeld alleen opvragen wat nodig is om te bepalen of iemand voldoet aan de eisen voor de functie, zonder bijvoorbeeld informatie op te vragen over iemands persoonlijke leven.
  4. Als iemand ondanks alle uitleg toch bezwaar blijft maken tegen het antecedentenonderzoek, kun je overwegen om het onderzoek niet uit te voeren. Houd er rekening mee dat dit kan betekenen dat iemand niet in aanmerking komt voor de functie, omdat het niet mogelijk is om te bepalen of hij of zij geschikt is voor de functie.

Het is belangrijk om in gesprek te blijven met de persoon die bezwaar maakt tegen het antecedentenonderzoek en om duidelijk te communiceren waarom het onderzoek noodzakelijk is. Zo kun je misschien tot een oplossing komen waar beide partijen mee akkoord gaan.Over de auteur
WeAchieve

Onze boodschap? Start met werven als een marketeer. Versterk je bedrijfsimago, vergroot het aantal kwalitatief goede kandidaten, verbeter de kwaliteit van je sollicitaties en verkort de tijd die nodig is om vacatures in te vullen.

Meer uit onze kennisbankOp de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze maandelijkse leesvoer dump. Een nieuwsbrief met updates uit de recruitment branche! Wij delen wekelijks interessant nieuws, gastblogs, recruitmenttrends en podcasts op onze kennisbank.